3M na Vysoké škole ekonomické

Spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem je důležitou součástí rozvoje studentů a jejich přípravě na praxi, proto každoročně spolupracujeme s VŠE na předmětu Mezinárodní marketing.

3M na VŠE

Mezinárodní marketing

Úvod každého semestru se pro čerstvého studenta předmětu „Mezinárodní marketing“ na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE) nese již čtvrtým rokem ve znamení začátku celosemestrální spolupráce s 3M Česko. Zástupci z marketingu jednotlivých obchodních skupin připraví pro studenty zadání 2-3 projektů, se kterým studenty následně oficiálně seznámí v rámci přednášky na půdě VŠE.

Dalším krokem na společné cestě k úspěšným projektům je „Den otevřených dveří“ v Inovačním centru 3M. Studenti se zde mohou nejen ptát na zadání projektů do větší hloubky, zároveň mají také příležitost si produkty vyzkoušet a prohlédnout naživo, osobně se seznámí s příslušnými marketingovými specialisty a získají tak lepší představu o praxi v marketingu.

Následuje samotné zpracování projektů – průzkum v terénu, situační analýza, návrh marketingové strategie. Po celou dobu jsou studentům k dispozici zástupci 3M Česko, připraveni zodpovědět jakékoliv dotazy. Na závěr semestru se studenti a marketéři 3M setkají znovu, tentokráte u příležitosti závěrečných prezentací studentů, v rámci kterých představí své výstupy a navržená řešení. Studenti obdrží zpětnou vazbu jak od svých vyučujících, tak od zástupců 3M.

3M na VŠE

O spolupráci s VŠE

„Spolupráce s Vysokou školou ekonomickou v Praze si velice ceníme. Studenti mají úžasnou schopnost na základě dat získaných z výzkumů rychle vytvořit odvážná doporučení a tím doplňují práci marketingových týmů o nový rozměr.“

- René Skuček marketingový ředitel 3M Česko

CEMS

Další odnož spolupráce mezi 3M Česko a VŠE tvoří spolupráce se studenty programu CEMS Master in International Management program (CEMS - The Global Alliance in Management Education).

CEMS

Reakce katedry VŠE

Petr Král, vedoucí katedry mezinárodního obchodu Vysoké školy ekonomické v Praze dodává: “Spolupráce s 3M Česko na studentských projektech představuje zásadní součást předmětu Mezinárodní marketing, který si klade za cíl poskytnout studentům nejen teoretické znalosti, ale také rozvinout jejich manažerské dovednosti a způsob uvažování.“