Česká inovace

3M Česko je spoluzakladatelem a generálním partnerem České inovace o.p.s. (ČIN), inovační platformy, která svou činností aktivně přispívá k podpoře inovačního prostředí v České republice.

Dříve platilo
České inovace

Dříve platilo

Kdo neinovuje, ten umře. Dnes se říká: Kdo neinovuje, umře rychle. To si uvědomují firmy, státy i města. Pro ČR bude jistě těžké se opět dostat do první ligy, co se týče konkurenceschopnosti. ČIN chce na této cestě napomoci, jak to jen půjde" říká David Vrba, předseda správní rady České inovace.

Festival Česká inovace

Klademe si za cíl etablovat Českou republiku do pozice prvoligového hráče na mezinárodním poli inovací, právě prostřednictvím podpory jednotlivců i firem, kteří mají pro inovace patřičný talent a cítí potřebu tvořit nové věci.

ČIN nabízí nadějným inovátorům nejen služby mentoringu, ale také dokáže díky své stále se rozrůstající platformě kontaktů propojovat nadějné inovace s příležitostmi. Jednou z hlavních aktivit je soutěž Česká inovace, zakončená Festivalem Česká inovace.

Jedná se o každoroční vyvrcholení aktivit pořádaných na podporu inovací a s každým dalším ročníkem se těší stále větší účasti řady významných řečníků, nadějných inovátorů, nováčků i matadorů profesionálů.

2015

Nejinak tomu bylo i letos, kdy se na přehlídku inovací přišlo podívat více než 550 přátel inovací. Účastníci si mohli vybrat z řady workshopů a panelových diskusí, díky kterým se Festival proměnil v jedinečnou platformu pro společné setkávání zkušených inovátorů, připravených předávat cenné rady tipy a doporučení, s mladými inovátory, plnými nadšení a odhodlání překonávat konvenční postupy a řešení.

2014

Vítěz 2015

Samozřejmě bylo součástí Festivalu i vyhlášení soutěže Česká inovace, která nabízí uplatnění autorům perspektivních inovací. Vítěz 2015 je projekt Pitná voda a peletky z prasečí kejdy. Na Festivalu ho představil autor inovace Michael Carvan z rodinné firmy Výzkumný Technologický Institut.