Kultura inovací

Již déle než 100 let jsou inovace charakteristickým znakem společnosti 3M. Kultura sdílení myšlenek a technologií a neustálé inovace umožňují 3M nalézat chytrá a praktická řešení problémů všedního života, každý den, na celém světě.

PDF

Výzkum a vývoj

Společnost 3M investuje rozsáhlé finanční prostředky do výzkumu a vývoje, a podporuje tak neustálý proud inovací.

V průběhu času velcí myslitelé prosazovali myšlenku, že nejlepším způsobem předpovědi budoucnosti je budoucnost vytvořit. Obchodní model společnosti 3M je v tomto směru založen na podpoře organického růstu prostřednictvím vývoje nových výrobků, které dříve neexistovaly. Výsledkem tohoto přístupu je nejen uvedení nových výrobků, ale také vytvoření zcela nových produktových kategorií – například brusiv na podložce, samolepicích pásek, respirátorů z netkané textilie nebo fluorovaných materiálů. 3M si uvědomuje význam výzkumu a vývoje pro podporu dalšího růstu, a investuje do něj přibližně 6 procent ročních tržeb.

Žlabový kolektor LAT (Large Aperture Trough) 73 používá fólii 3M™ Solar Mirror Film 1100 jako reflexní povrch a podpůrnou konstrukci rámu navrženou firmou Gossamer Space Frames. Výsledkem je snadno smontovatelný parabolický žlabový kolektor s největší aperturou a nejvyšším geometrickým koncentračním faktorem na světě.

3MTM Littman®
Elektronický stetoskop model 3200, představený v roce 2009, používá technologii Bluetooth k bezdrátovému přenosu zvuků srdce, plic a jiných tělesných zvuků do softwaru k další analýze.

Velký talent

3M podporuje riskování a vytrvalost.

V dnešním dynamickém podnikatelském prostředí mnohé společnosti zkracují vývoj nových produktů. 3M razí opačný přístup, protože čas objevu převratného vynálezu nelze přesně naplánovat. Řídíme se přitom z velké části principy, které ve společnosti zavedl bývalý výkonný ředitel William L. McKnight. Ten věřil, že kulturu inovací vypěstuje zaměstnáváním správných lidi, tolerancí chyb a poskytnutím svobody zkoumání.

Společnost 3M zavedla McKnightovy principy do praxe: umožňuje zaměstnancům, aby významnou část pracovního času věnovali výzkumu a projektům nad rámec jejich běžných činností. Přestože inovační bádání může přinést ovoce až po dlouhé době, naše legendární filosofie označovaná jako „15 procent času“ má pozoruhodné výsledky.

Příkladem jsou lepicí pásky Scotch®, bločky Post-it®, ochranný impregnační prostředek Scotchgard™, solární okenní fólie na budovy a automobily, vícevrstvé optické fólie nebo silikonové transdermální náplasti.

Vývoj reflexního materiálu 3M™Scotchlite™ k úplné dokonalosti trval osm let. V průběhu dalších desetiletí se možnosti jeho použití znásobily a staly se základem nové divize založené v roce 1943. Divize již v roce 1953 dosáhla tržeb 10 milionů dolarů. Materiál 3M™ Scotchlite™ je i dnes atraktivním výrobkem v portfoliu obchodních skupin Průmysl a  Bezpečnost a komunikace.

Firemní vědci 3M
využili 15 procent času a grant Genesis při vynalézání vícevrstvých optických fólií. Vícevrstvé optické fólie 3M se rozrostly na celou technologickou platformu zpracování světla, kterou využívají různé výrobky 3M prodávané v pěti různých divizích.

Filtek™ Ultimate
je nanokompozitní výplňový materiál s unikátní schopností napodobit přirozenou barvu zubů. Je založen na nanotechnologiích, jejichž samotné využití nebylo v rané fázi zárukou úspěchu. Sázka se vyplatila: společnost 3M je v současnosti předním světovým výrobcem dentálních kompozitních materiálů.

Rozdílné technologie

Společnost 3M vytváří nečekaná spojení díky přístupu k řadě různorodých technologií.

Žádná jiná společnost se nemůže pyšnit rozsáhlým portfoliem 45 unikátních technologických platforem aplikovaných ve velkém počtu kombinací, výrobků a na různých místech světa.

S více než 55 tisíci výrobky 3M neustále prokazuje zázračnou schopnost vzájemně kombinovat inovativní technologie novými a nečekanými způsoby. Představte si například dentální technologie použité v autoopravárenství nebo netkané textilie použité v kuchyňských utěrkách a respirátorech.

Společnost 3M objevila a vyvinula unikátní způsoby využití replikace svých technologií k vývoji inovativních řešení každodenních problémů. Tyto inovace jsou využity nejen ve výrobcích pro koncové uživatele, ale i sdíleny v široké škále řešení vyvinutých našimi partnery. S využitím technologií z fondu 3M jsou jejich výrobky pokročilejší – a jejich podnikání úspěšnější.

Platformy 3M netkaných technologií. Naše platforma netkaných technologií putovala v průběhu let napříč různými oblastmi vývoje a byla použita k vytvoření stovek výrobků 3M.

Mikroreplikace v 3M
Mikroreplikace se ve společnosti 3M rozšířila v podstatě do všech oborů.

Společnost 3M původně vyvinula technologii automatického míchacího přístroje Pentamix™ pro míchání směsí pro přesné dentální otisky a skvěle padnoucí náhrady. Na základě zjištění, že tato technologie by mohla vyřešit problémy při opravách automobilů, byla replikována mezi divizemi. Výsledkem je výrobek pro míchání tmelu a tužidla 3MTM Dynamic Mixing System nabízený v autoopravárenství.

Robustní síť

Vědci pracující ve 3M sdílejí myšlenky a osvědčené postupy v globálním měřítku.

Zavádění inovativních technologií v tak diversifikované a globální společnosti jako je 3M představuje skvělou příležitost a současně velkou výzvu.

Ve společnosti, která zaměstnává více než 85 tisíc lidí a provozuje výrobní závody ve více než 60 zemích světa, je něco nového každý den. Komunikace proto hraje stejně důležitou roli jako odborné dovednosti našich zaměstnanců a umožňuje, aby inovace vzkvétaly bez omezení.

Například motorem inovací vědecké komunity 3M je Technické fórum. Bylo založeno v roce 1951 a sdružuje více než 9 000 členů globální technické komunity 3M, včetně teoretických matematiků, odborníků na ergonomii, biologických psychologů a přírodovědců.

Tato kultura spolupráce, komunikace a přenosu myšlenek mezi obchodníky, vědci a dalšími zaměstnanci podporuje nadšení pro sdílení technologií a osvědčených postupů v síti 40 obchodních zastoupení a 30 výzkumných laboratoří 3M po celém světě.

3M již více než 100 let pěstuje kulturu

Každá společnost hledá klíč k inovacím, ale jen málo společností jej najde. V průběhu desetiletí se firma 3M naučila být inovativní a dnes tato společnost využívá této své schopnosti jako velkou konkurenční výhodu.

Jerry I. Porras
spoluautor knihy Built to Last

Oslavování odborníci

3M odměňuje zaměstnance, kteří se významným způsobem podílejí na zavádění inovací.

3M byla jednou z prvních společností, jež vytvořila dva různé kariérní žebříčky pro vědce a manažery. Vědecké komunitě tím nabídla stejnou prestiž, odměny i požitky jako vedení společnosti. 3M rovněž odměňuje inovátory prostřednictvím programů ocenění technických úspěchů, například v rámci platformy Circle of Technical Excellence & Innovation, grantového programu Genesis nebo Společnosti R. P. Carltona.

Společnost R. P. Carltona, pojmenovaná po bývalém předsedovi správní rady Richardu P. Carltonovi, byla ustavena v roce 1963 jako ocenění pro nejlepší vědce ve 3M.

Základem pro uznání je jejich podíl na vývoji nových výrobků a výrazné přispění ke kultuře inovací prosazované společností 3M. Do Společnosti R. P. Carltona bylo dosud uvedeno více než 160 vědců. Společnost tak slouží jako trvalá připomínka významu, který 3M přikládá inovacím jako hlavní hybné síle svého úspěchu.

Co je to inovace?

Inovace není jen skvělá myšlenka; je to myšlenka, která byla zavedena do praxe a která má skutečné výsledky. Jinými slovy, někdo ji musí realizovat.

Ernest Gundling
autor publikace The 3M Way to Innovation: Balancing People and Profit

Držitélé ocenění R. P. Carltona

Zanícení Scotta Cullera pro inovativní technologie a vývoj nových výrobků vedlo k oživení jedné z nejstarších divizí 3M: divize brusných systémů. V několika případech měla jeho práce převratný dopad na celé odvětví brusiv, naposledy při představení strukturovaných brusiv 3M™ Trizact™ nebo brusných výrobků řady 3M™ Cubitron™ II využívající technologie keramického brusiva s přesně tvarovanou zrnitostí. Obě produktové řady využívají technologii mikroreplikace k zachování dlouhodobého výkonu a přesnosti, jež jsou pro konvenční brusiva nedosažitelné.

Andrew J. Ouderkirk objevil a vytvořil vícevrstvé optické fólie — významnou novou produktovou platformu 3M. Jeho vizionářství, kreativita, předvídavost, vytrvalost a vůdcovské schopnosti se staly základem několika převratných nových produktových rodin. Právě on vytvořil tuto technologii, stál v čele jejího vývoje, vyhledával vhodné aplikace a prosazoval nové možnosti.

Měřitelný úspěch

3M posuzuje oprávněnost investic.

Společnost 3M sleduje různá měřítka úspěchu a oprávněnosti značných investic pravidelně vkládaných do výzkumu a vývoje. Kromě běžné analýzy finančního přínosu z prodeje nových výrobků jsou sledovány i další aspekty obchodního procesu a duševního vlastnictví. 3M například analyzuje rychlost uvádění výrobků na trh, potenciál růstu jednotlivých technologií nebo počet registrovaných patentů. Společnost je s využitím těchto měření schopná sledovat návratnost investic do inovačních procesů.

Spojení se zákazníkem

3M vyvíjí produkty, které naplňují i nevyslovená přání zákazníků a spotřebitelů.

Stává se, že nejúspěšnější nové výrobky vznikají na základě dosud neuspokojených potřeb zákazníků nebo spotřebitelů. 3M zůstává na vrcholu i proto, že pravidelně provádí empirické průzkumy a udržuje pevné vztahy se svými zákazníky a spotřebiteli, v regionálním, národním i globálním měřítku. Místem pro setkání se zákazníky je také 30 inovačních zákaznických center na celém světě, jejichž úkolem je získání inspirace od zákazníků pro další inovace. Vědci a výzkumníci 3M sledují jejich chování, identifikují potřeby a přenášejí nová zjištění do laboratoře, kde se spojují s technologickými platformami pro nalezení nových řešení zjištěných problémů.

Na základě pozorování, že lidé si při balenídárků nejprve nastříhají pásku na kousky, společnost 3M vyvinula zásobník na pásku Scotch® Pop-up Tape and Dispenser$1$2 předemn astříhanými kousky pásky.

Filosofií, že potenciál pro inovace lze nalézt kdekoli, se řídila společnost 3M Česko při akvizici tradiční české značky náplastí SPOFAPLAST®. Inovativním přístupem a poskytnutím unikátního know-how v oblasti lepení jí pomohla upevnit pozici na domácím lékárenském trhu.

Inovační zákaznická centra

Společnost 3M provozuje laboratoře ve 30 zemích světa a více než 30 inovačních zákaznických center (CTC). Naše technická střediska spolupracují se zákazníky na vývoji inovativních řešení jejich potřeb. Využívají přitom globální sílu 3M v oblasti výzkumu založenou na 45 technologických platformách.

 • Argentina
 • Austrálie
 • Brazílie
 • Kanada
 • Čína
 • Kolumbie
 • Francie
 • Německo
 • Španělsko a Portuglasko
 • Indie
 • Indonésie
 • Japonsko
 • Korea
 • Malajsie
 • Mexiko
 • Holandsko
 • Filipíny
 • Polsko
 • Rusko
 • Singapur
 • Jižní Afrika
 • Taiwan
 • Thajsko
 • Spojené arabské emiráty
 • Dubaj
 • Velká Británie
 • USA
 • Venezuela
 • Vietnam
 • Peru
 • Česká republika
Stáhnout PDF Kultura Inovací