Most Ethical Company

Již třetí rok v řadě jsme získali ocenění World’s Most Ethical Company.

U nás ve 3M jsou etické normy pevnou součástí všeho, co děláme. Od vize společnosti, přes kodex chování až po každodenní kontakt s našimi zákazníky. Firemní kultura založená na etických principech u nás v průběhu během 114 leté historie společnosti stále posilovala a nyní a je příkladem pro společnosti po celém světě.

To je také důvod proč organizace Ethisphere, globální leader v oblasti definování a prosazování standardů etiky v podnikání, zařadila 3M do žebříčku World’s Most Ethical Company (Nejetičtější světovou společnost) již třetí rok v řadě. Organizace vyzdvihuje ty společnosti, které o etickém chování nejen mluví, ale také činí. Které neúnavně pracují na tom, aby se etika stala součástí jejich firemní DNA.

Ethisphere posuzuje firmy z celého světa v pěti kategoriích: dodržování etiky, občanské a společenské odpovědnosti, kultuře etiky, správě a vedení společnosti, inovacích a pověsti společnosti. 3M získalo vysoké známky ve všech kategoriích, nejvíce pak zejména v občanské a společenské odpovědnosti.

Seznam oceněných společností v roce 2016 naleznete na adrese:


Seznam oceněných